Předseda OFS Náchod Petr Vítek mu spolu s kolegy a členy komisí popřál pevné zdraví do dalších let a na setkání s členy odborných komisí OFS Náchod předal věcný dar. (dop)