Věž Zázvorka v Novém Městě nad Metují.

Autor: archiv města