Galerie: Nový výběh pro tygra bude mít podjezd, mosty, tři kilometry silnic i suchý poldr

Tady vyroste nová část průmyslové zóny u Solnice. Jana Jiráňová přibližuje budoucí podobu průmyslové zóny a staveb, které s ní souvisejí. Tady vyroste nová část průmyslové zóny u Solnice. Jana Jiráňová přibližuje budoucí podobu průmyslové zóny a staveb, které s ní souvisejí. Tady vyroste nová část průmyslové zóny u Solnice. Tady vyroste nová část průmyslové zóny u Solnice. Tady vyroste nová část průmyslové zóny u Solnice. Tady vyroste nová část průmyslové zóny u Solnice. Tady vyroste nová část průmyslové zóny u Solnice. Tady vyroste nová část průmyslové zóny u Solnice. Tady vyroste nová část průmyslové zóny u Solnice a nové komunikace. Tady vyroste nová část průmyslové zóny u Solnice. Tady vyroste nová část průmyslové zóny u Solnice a nové komunikace. Domašínský obchvat. 1. etapa obchvatu Opočna. Nová kruhová křižovatka, která zajistí napojení na novu část průmyslové zóny. Vizualizace obchvatu Solnice. Nástin širších vztahů průmyslové zóny. Vizualizace obchvatu Solnice. Nová síť komunikací PZ - vizualizace.