Ve Velkém Poříčí se setkali ředitel HZS Královéhradeckého kraje František Mencl a jeho kolega z Dolnoslezského vojvodství Andrzej Szcześniak.
Vzájemná dohoda pomůže k rozšíření spolupráce mezi oběma kraji a bude řešit informovanost a vzájemnou pomoc při likvidaci požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí. Je součástí příhraniční pomoci po obou stranách státních hranic v pásmu o šířce 25 kilometrů a při katastrofách na celém území obou krajů.

„Návrh dohody by měl v následujících dnech schválit hejtman Královéhradeckého kraje a v průběhu několika týdnů by tak mohlo dojít k společnému podpisu dohody z české i polské strany,“ uvedla mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Žahourková.

„Čeští a polští hasiči v letošním roce již společně zasahovali při opakovaných požárech lesního porostu v prostoru Ruprechtického Špičáku na Broumovsku nebo při požáru na polské straně Orlického Záhoří na Rychnovsku, spolupracovali při společném cvičení, které se uskutečnilo v červnu 2011 na území Polska a připravují se na další společné cvičení „Stěnava 2011“, které bude 9. září v Broumově,“ připomněla společné akce Martina Žahourková.