Klání se konalo v areálu u pomníku myslivce. Soutěžit přijelo 11 družstev žen a 15 družstev mužů. Soutěžilo se o pohár starostky Vysokova. Ač foukal vítr, někteří si i s touto nepřízní počasí dokázali poradit.

Není jednoduché zajistit vše, aby vládla spokojenost. Vše se však podařilo. Poháry předávala starostka obce Renata Fidlerová. Pořadí žen je následující: l. Nový Hrádek, 2. Vršovka a 3. Blažkov A. Pořadí mužů skončilo: 1. Vysokov A , 2. Ohnišov a 3. Blažkov.

Zdeněk Majer