Bylo však nutno automobil upravit na české poměry a opatřit ho třeba polepy známým bílým pruhem, který české hasičské vozy mají. Teď už je však žebřík zařazen do takzvaného výjezdu, tedy mezi techniku, která okamžitě v případě potřeby opouští zbrojnici a vyráží zachraňovat lidské životy.

Hasiči už si v uplynulých dnech vyzkoušeli na vysokých panelácích u hasičské zbrojnice, jak vysoko a daleko s žebříkem dosáhnou. „Zkoušíme dostupnost na jednotlivých místech tak, abychom byly připraveni v případě požáru výškové budovy rychle a dobře zasáhnout a pomoci obyvatelům. Žebřík je možné vysunout až do výšky třiceti metrů, což většinou plně postačuje i na ty nejvyšší domy," popsal velitel jednotky Zdeněk Kábrt.

Žebřík je neocenitelným pomocníkem právě při požárech v takto nedostupných místech, stejně tak při požáru střechy rodinných domů nebo například při vichřicích, kdy jsou na střechách domů odtržené části plechů, které hrozí pádem.