Jednotky vozidlo zabezpečily a odklidily mimo komunikaci. Následně ještě vozovku uklidily. Při nehodě nedošlo ke zranění řidiče ani posádky.