Na úvod přečetl starosta hronovského SDH Jiří Zita zprávu, ve které byly shrnuty celkové aktivity sboru za loňský rok. Připomenul zejména účast na výstavě Pyrocar v Přibyslavi u Havlíčkova Brodu, kde se konalo největší setkání hasičské techniky, řidičů, strojníků a hasičů v republice.

Připomenul též, že již 30 let trvá přátelství s německým sborem SDH z Erfurtu- Dittelstedtu. V plánu na letošní rok připomenul každoroční akce, jako je sběr šrotu, účast v okrskových soutěžích, zajištění občerstvení po dobu konání 82. Jiráskova Hronova a sestavení družstva na soutěž veteránů. Na závěr všem poděkoval za účast a činnost na akcích.

Svou zprávu přečetl i velitel jednotky Martin Zita, ten zejména kladně zhodnotil všech čtrnáct výjezdů v loňském roce a poděkoval všem, kteří se podílejí na údržbě a provozuschopnosti techniky. Připomenul též, že v loňském roce se podařilo dokončit přestavbu zakoupeného vyřazeného sanitního vozu na přepravní vůz výjezdové jednotky.

Se svou zprávou vystoupila i vedoucí mladých hasičů Pavla Součková, která si posteskla zejména nad tím, že u dětí je velká fluktuace a o hasičskou činnost moc zájem nemají. Nastínila i plán na letošní rok, kde plánuje změnit osnovy a snažit se děti u sboru udržet zábavnější formou.

Na závěr přečetl Ondřej Ludvík zprávu pokladní a revizní komise.

Po úvodních zprávách přišlo na řadu oceňování, kde bylo uděleno sedm medailí za věrnost, dvě medaile za zásluhy a dvě medaile sv. Floriána. Bylo též uděleno několik čestných uznání za činnost v jednotce.

Do sboru byli též přijati tři nováčci Marie Přibylová, Marcela Česáková a Petra Andršová, které přítomní jednomyslně schválili.

V nadcházející diskusi vystoupili zejména pozvaní hosté, kteří poděkovali za pozvání a přáli si do dalších let současnou dobrou spolupráci se zdejším sborem. S pozváním přišel Josef Vítek z Malé Čermné, který pozval hasiče z hronovského SDH na letošní oslavy 120. výročí tamního sboru.

V další části valné hromady přišla na řadu chutná večeře, připravená manželkami místních členů po které následovala volná zábava s možností tance při hudbě v podání Franty Čížka.

Jiří Mach