Dle prvního zápisu v kronice, která se našla v původní hasičárně u obecního obchodu a je uložena na místním obecním úřadě, vznikl hasičský sbor Hejtmánkovice v roce 1877. Činnost tohoto sboru byla financována z členských příspěvků, z rozpočtu obecní tehdejší rady, dobrovolných darů, peněžních částek získaných z pořádání plesů a zábav.

Opětovné poválečné obnovení sboru se váže k datu 3. září 1945, kdy začal pracovat tehdejší výbor ve složení: předseda Josef Pop, velitel Jaroslav Konrát, jednatel Josef Mareš, hospodář Roman Štyrand a referent výchovné práce Alois Netík. Sbor převzal ruční čtyřkolovou stříkačku pro koňský potah, 970 m hadic a pracovní a vycházkové blůzy.

V roce 1948 byl zakoupen automobil Ford 50. Svépomocí byl upraven na požární vůz. V této době byla motorová stříkačka „Flander“ nahrazena novou PS8. Následovala Tatra 805 a v roce 1982 Avie 30, která slouží dodnes.

Bývalá hasičárna u obchodu (dnes dvojgaráž) byla nahrazena starou kovárnou, kterou hasiči svépomocí opravili včetně garáže. Dnes je sídlo SDH v obecním objektu „Šolcovna“. V tomto krátkém ohlédnutím historií nelze nevzpomenout na úspěchy při soutěžích. Velké množství diplomů, medailí, cen, pohárů, čestných uznání se starším datem svědčí o tom, že v poválečných letech sbor vždy patřil k nejaktivnějším v okolí: fungovalo zde družstvo mužů st., mužů ml., žen, starší i mladší mládež.

Největší požáry v obci v poválečném období byly registrovány u Smolů (dnešní Myslivna), u Špilků, u Remešů a stodola u Čápů.
V současné době má SDH dispozici již zmíněnou Avii 30, stříkačku PPS 12 a přenosnou motorovou stříkačku Zahas, zakoupenou firmou BSB Hejtmánkovice.

V loňském roce převzal Miroslav Remeš funkci velitele SDH po Bohuslavu Myšákovi. „Chtěl bych mu tímto poděkovat za jeho dlouholetou činnost i za pomoc při mých prvních krocích v nové funkci,“ neopomněl nový velitel poděkovat svému předchůdci. K dnešnímu dni má sbor 50 členů. V soutěžích obec reprezentují tradičně muži i ženy. Bohužel ani v loňském roce se obec neobešla bez požárů, při kterých byli hasiči přivoláni jako záloha profesionálních hasičů. Dvakrát se jednalo o požár strniště po sklizni obilí, jednou to byl požár dřevěné roubenky, na jehož likvidaci se 22. října 2008 podílelo šest hasičských jednotek.

V letošním roce se hejtmánkovickým hasičům poměrně úspěšně daří dobývat čelní umístění v hasičských soutěžích. Hned v úvodu sezóny proběhla požární soutěž v na místním cvičišti Křinicích v rámci oslav 130. let založení tamního hasičského sboru. Pohár starostky obce Křinice získali právě hejtmánkovičtí muži. O dva týdny později v Božanově se v okrskové soutěži radovaly z vítězství pro změnu ženy a muži jim zdatně sekundovali, když opět získali pohár starosty obce. Na nezdar v Otovicích by sice rychle zapomněli, ale na domácí půdě nenašli ani muži ani ženy přemožitele a zvítězili v obou kategoriích.

Neodmyslitelnou činností sboru je účast na kulturních akcích. Na začátku roku to je každoroční masopustní průvod obcí, při kterém dělá doprovodné vozidlo hasičský vůz. Další akcí, které se už několik let hasiči účastní je dětský den na hřišti TJ Sokol, kde mají vždy zajímavou atrakci. Poslední, takovou rozlučkovou akcí je výjezd v přestrojení na starých bicyklech – vloni účastníci rozverného cyklovýletu nasedli na kola v duchu motta ,,V čem chodíme spát“.