„Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí povinnost ohlašovat pálení na Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Zákonná povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které pálí na svém soukromém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálit odpad, doporučujeme jej na operační středisko také nahlásit," uvedla Alena Kuthanová z Hasičského záchranného sboru (HZS) Královéhradeckého kraje.

Nejjednodušší způsob hlášení je prostřednictvím formuláře na webových stránkách http://paleni.hzshk.cz/.

Tato evidence funguje také jako možnost pro ověření si místa pálení s možným nahlášením požáru. Slouží tedy zároveň i k tomu, aby se zabraňovalo zbytečným výjezdům hasičů.