Po posouzení situace na místě hasiči rozhodli, že jediná možnost pro záchranu, je využití lezecké techniky. To se ukázalo jako správná volba a kočku bez újmy na zdraví dopravili na zem.