Ceny výstrojních součástek, tzn. ochranných oděvů, obuvi, přileb nejsou také nikterak zanedbatelné, oblečení jednoho hasiče vyjde až na několik desítek tisíc korun.

Zástupci jednotek sborů dobrovolných hasičů v Náchodě proto loni v prosinci na náchodské radnici zasedli ke kulatému stolu s náchodským starostou Janem Birke, aby našli společné východisko. Proto jej podrobně seznámili s neutěšenou situací v materiálně technickém vybavení družstev, kterým jako starosta města velí. Starosta hasiče vyslyšel, jejich argumenty uznal, seznámil je s možnostmi řešení situace a závěrem přislíbil, že chybějící prostředky se pro jejich činnost pokusí získat.

A nezůstalo jen u slibů. JPO Náchod (Náchod, Běloves, Babí, Lipí, Dobrošov, Jizbice a Pavlišov) od Královéhradeckého kraje letos obdrží finanční hotovost ve výši 250 tisíc korun. Tuto účelovou dotaci pro hasiče Královéhradeckého kraje získal náchodský starosta, a to osobní intervencí přímo u královéhradeckého hejtmana Lubomíra France. Schválení přidělení finančních prostředků bylo veřejně oznámeno, a to u příležitosti konání akce Den s hasiči v sobotu 18. června na náchodském náměstí.

Čtvrtmiliónová dotace bude použita výhradně na nákup osobních ochranných prostředků a technického vybavení JPO.
V loňském roce někteří hasiči likvidovali sníh na střeše zimního stadionu, základních škol a školek, a také aktivně pomáhali odklízet následky ničivých povodní v obci Višňová na Liberecku. Všechny dobrovolné hasičské sbory JPO Náchod, které ve svém volném čase pracují bez nároku na odměnu, zprávu o získání dotace proto uvítaly a touto cestou za poskytnuté finanční prostředky panu starostovi a hejtmanovi děkují.
(Jiří Polák, jednatel a kronikář SDH Běloves)