"K vlastnictví cigaret bez tabákových nálepek se následně po odhalení nelegální zásilky přihlásil sedmatřicetiletý Čech, který tvrdil, že si kuřivo veze pro svoji osobní spotřebu," sdělila Jitka Fajstavrová, mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.

Cigarety se nacházely v zavazadlovém prostoru vozidla v kartonové krabici a v bílém igelitovém pytli. Celníci zajištěné cigarety uskladnili ve skladu celního úřadu a případ předali odboru pátrání Celní správy České republiky k zahájení úkonů trestního řízení.

"Muži hrozí za trestné činy porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží a porušení práv k ochranné známce a jiným označením trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákaz činnosti. Navíc mu bude doměřena spotřební daň ve výši téměř padesát tisíc korun," potvrdila Jitka Fajstavrová.

Ze statistik královéhradeckých celníků je patrný nárůst nelegální přepravy tabákových výrobků z Polska. Jen za 1. pololetí roku 2024 zaznamenali padesát porušení a zajistili více než 116 tisíc kusů nezdaněných cigaret. V porovnání s celým minulým rokem, kdy jich zajistili téměř 150 tisíc kusů, byl počet porušení již v tomto pololetí překročený o čtyři případy.

Fyzické osoby, které dopravují cigarety pro osobní spotřebu z členských zemí Evropské unie, je mohou dovézt bez toho, aniž by uhradily spotřební daň, pouze v zákonem stanoveném limitu 800 kusů cigaret. U cigaret ze třetích (mimounijních) zemí platí osvobození od daně z přidané hodnoty, spotřební daně a cla u 200 kusů cigaret.