Na dotaz celníků, jestli převáží cigarety, alkohol nebo tabák, reagoval muž neurčitě. Vyzvali ho proto, aby jim ukázal zavazadlový prostor. „Při kontrole se našlo v igelitových taškách a pytli 5 800 cigaret, další byly uložené za sedadlem řidiče a spolujezdce. Cigarety značek Camel a L&M nebyly opatřené tabákovými nálepkami prokazujícími zdanění. Celníci je zajistili a přemístili do skladu celního úřadu," popsala mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová.

Z kontrolní činnosti celníků.
Hradečtí celníci bilancovali, loni zadrželi na 150 tisíc kusů cigaret z Polska

A co bude následovat? „Muži bude doměřena spotřební daň ve výši téměř 26 tisíc korun, vysloveno propadnutí zboží a ve správním řízení mu hrozí pokuta až milion korun za přestupek neoprávněného držení nebo jiného nakládání s neznačenými tabákovými výrobky. Cigarety čeká ekologická likvidace," informovala mluvčí

V minulém roce hradečtí celníci zaznamenali vysoký nárůst nelegální přepravy tabákových výrobků z Polska. Ve 46 případech zajistili téměř 150 tisíc kusů cigaret, v roce 2022 se jednalo o 13,5 tisíce kusů.

Fyzické osoby, které dopravují cigarety pro osobní spotřebu z členských zemí Evropské unie, je mohou dovézt bez toho, aniž by uhradily spotřební daň, pouze v zákonem stanoveném limitu 800 kusů cigaret. U cigaret ze třetích, mimounijních, zemí platí osvobození od daně z přidané hodnoty, spotřební daně a cla u 200 kusů cigaret.