Při tomto kulturně společenském podniku mohou návštěvníci zavítat na prohlídku adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku a v jeho přízemí budou přijati paní kněžnou. „Zámecké úřednictvo a služebnictvo příchozí seznámí s adventními a vánočními zvyky na zámcích v první polovině 19. století,“ nastínila program na zámku Anna Řeháková. Ve mlýně přivítá návštěvníky pan otec a jeho rodina. Zde bude možné poznat lidové zvykosloví a zpěvy v době adventní a v čase Vánoc. Advent bude pokračovat na Starém bělidle, které bude vánočně vyzdobené podle vyprávění Boženy Němcové v knize Babička.