V úvodním slovu přivítala všechny přítomné a popřála jim klidné adventní období a šťastné a spokojené svátky farářka Olga Líbalová, potom si již vzala slovo Zuzana Meierová, která jako každým rokem měla i letos celý průběh koncertu pod svou taktovkou.

Ve zcela přeplněném svatostánku zahájil tradičně program pěvecký sbor Poříčský Beránek složený z dětí z MŠ Velké Poříčí, v další části vystoupily dětské pěvecké sbory Brumbambulínci, Brumbambulata a Brumbambule ze ZUŠ Hronov, které zpívaly jak jednotlivě, tak i společně.

Nejen vánoční melodie zahrála žesťová harmonie ze ZUŠ Hronov pod vedením Miloše Meiera. Mezi účinkující děti zavítal i Mikuláš s čertem a andělem, který děti za jejich výkon obdaroval košem plným sladkostí.

Koncert měl mezi návštěvníky opět samé kladné ohlasy a pro návštěvníky bylo u východu ještě připraveno svařené víno, aby domů odcházeli s ještě lepšími pocity a na cestu se ještě trochu zahřáli. (Jiří Mach)