O úvodní pásmo vánočních koled se postaral místní sboreček Poříčský Beránek (na snímku) složený z dětí z Mateřské školy. V další části se představily pěvecké sbory Brumbambulata a Brumbambule, taneční kroužek a Musica per Quatro, všichni ze ZUŠ Hronov. Koncert uzavřela Žesťová harmonie pod vedením Miloše Meiera rovněž ze ZUŠ Hronov.

Spokojenost dali posluchači vždy najevo vydatným potleskem a domů odcházeli příjemně vánočně naladěni.

Jiří Mach