Sv. Augustinovi se podařilo spojit v úterý 28. srpna všechny kalendáře, to je událost takřka hodna oslavení.

Připomínáme si tedy patrona teologů, knihtiskařů i pivovarníků; lidé se k němu také modlí, chtějí-li mít dobrý zrak. Jméno má základ v latinském Augustinus, což znamená Augustovi patřící. Samo latinské slovo augustus znamená vznešený a souvisí se slovesem augeo čili rozmnožuji nebo dávám růst. Augustin přišel na svět 13. listopadu roku 354 a zemřel ve věku 75 let. Z řehole, kterou sepsal, se v průběhu staletí vyvinuly četné společnosti augustiniánů.