Prodejci z celé republiky nabízeli k prodeji nejen tradiční vánoční ozdoby a dekorace, ale i řadu místních tradičních výrobků a specialit z jejich regionu. Vánoční trhy byly též doplněny bohatým doprovodným programem, ve kterém se se svým vystoupením v dopoledních hodinách představil dětský pěvecký sbor „Poříčský Beránek“, složený z dětí z mateřské školy ve Velkém Poříčí, pěvecký sbor Brumbambulata a přípravný dechový orchestr ze ZUŠ Hronov a své umění též předvedly děti ze zájmových kroužků DDM Domino Hronov. Po polední pauze zpříjemnila pobyt při nakupování v Čapkově sále v několika vstupech místní country kapela „Chvíle“. Spousta návštěvníků, kteří během neděle trhy navštívili si zajisté našli to „své“ a pokud se jim nepodařilo nakoupit dle svých představ, tak si alespoň zpříjemnili náladu doprovodným programem. (Jiří Mach)