Malby absolventa brněnské Fakulty výtvarných umění mají podobu velkoformátových akvarelů. Jeho tvorba vybočuje z aktuálních trendů.   (řez)