„Spolek pro chov a ochranu užitečných zvířat a ptáků“ vznikl v Náchodě v roce 1911. Jeho zakladatelem a prvním předsedou byl řídící učitel dívčí školy na Karlově náměstí Stanislav Řehák Kamenický. Vedle drůbeže choval hlavně holuby a užitečné ptactvo. Členové spolku měli tehdy průkazy, které je opravňovaly podat trestní oznámení na osoby týrající zvířata.

Schůzovali v bytě

Předseda měl užší okruh přátel, kteří pro něho na podzim chytali užitečné ptactvo. Děti o ptáky přes zimu ve škole ve voliérách pečovaly. Na jaře následovalo v Montaci slavností vypuštění ptactva na svobodu.

Zpočátku se schůze nově založeného spolku odbývaly v bytě u předsedy Řeháka. Jak členů přibývalo, začali se scházet v hospodě Na Kutlofě, kde se také každou neděli konaly na dvoře přehlídky zvířectva. Také byly pořádány nedělní trhy na Karlově náměstí. Spolek se slibně rozvíjel až do první světové války, která jeho činnost na čas zastavila. Po válce se členové vrátili a pokračovali v další práci. V následujících letech pořádal spolek úspěšné výstavy až do vypuknutí druhé světové války, kdy se chovatelé na více než 10 let odmlčeli

Od roku 1968 se až na pár výjimek pořádá výstava drobného zvířectva, v roce 1970 se přidala i malá přehlídka několika psů a dala tak základ vzniku Náchodského psího korza. Chovatelé až do roku 1991 vystavovali v Raisově ulici, poté byl vybudován nový chovatelský areál na pozemku U Cihelny a Městský úřad předal zkolaudované budovy i dokončované výstavní haly do vlastnictví organizace.

V současné době má náchodský chovatelský spolek celkem 32 členů, čtyři čestné členy starší 80 let a pět mladých chovatelů do 18 let, kteří se věnují převážně všemu okolo pejsků.

Sláva bude v červnu

Předsedou je od roku 1990 ing. Pavel Schneider. Navazuje na práci svých předchůdců a udržuje ve spolku dobré vzájemné vztahy a přátelskou atmosféru. Novinkou letošního roku se stalo sloučení spolku s chovateli exotů.

Na letošní víkendovou výstavu od časného rána přicházela řada návštěvníků nejen z Náchoda, ale i z okolních měst a vesnic. Kdo chtěl, mohl shlédnout připravenou expozici, rozšířit svůj chov o nové přírůstky, nakoupit zahrádkářskou sadbu, popovídat si s ostatními chovateli a nebo se třeba jen potěšit pohledem na vystavované exempláře.

„Letošní jubilejní výstava byla velmi úspěšná, počasí nám přálo a vše se podařilo dobře zorganizovat. Těší nás zájem veřejnosti a posiluje nás to v další činnosti. Chovatelé nám dodali téměř tři stovky králíků, což je dvojnásobek let minulých. Většina z nich se prodala.V červnu se uskuteční slavnostní setkání všech členů s pozvanými hosty a společně tak oslavíme 100 let chovatelství“, sděloval spokojeně předseda Pavel Schneider.

A co jste mohli n a výstavě spatřit? Kromě králíků, drůbeže, holubů a ukázky selského dvora, se v přízemní části budovy nacházelo exotické ptactvo, v patře pak morčata a ostatní hlodavci, obojživelníci a dokonce i jedna šelma – fretka domácí. Lákadlem byl i pár obrovských krys gambijských. V neděli se divákům předvedli chovatelé psů na tradičním psím korzu a nechyběla ani ukázka agility. Na návštěvníky čekala oblíbená tombola s řadou „živých cen“ a na nejmenší pak tradiční jízda na koníčkovi. Zpestřením byl i prodej keramiky a chovatelských potřeb.

(Regina Hellová)