Někteří badatelé se domnívají, že toto jméno je odvozeno od hebrejského jména Eva, které znamená „živá“, jiní pro změnu tvrdí, že se jedná o velmi staré keltské jméno.

Ve středu 29. srpna slaví svátek i Sabina, patronka Říma, žen v domácnosti a dětí. Jméno znamená, že jeho nositelka byla příslušnicí kmene Sabinů, sousedů Římanů. Ti jim v počátcích své historie unesli všechny jejich krásné dcery a ženy, a položili tak základ k úspěšnému rozvoji velkého Říma. Sabina se narodila v 1. století v Římě. Podle legendy prý byla zámožnou, vznešenou a také krásnou ženou. Zřekla se pohanské víry a pod vlivem své otrokyně Serafie se nechala pokřtít. Spolu s ní pak každé noci sestupovala do římských katakomb. Sabina byla zatčena v srpnu roku 120. Římský soudce Elpidius rozhodl takto: „Sabina budiž popravena mečem pro nenávist k bohům.“ Jejími atributy jsou palma, kniha a koruna.