Ač jsou známy Frantovy portréty ovoce a zeleniny či struktury nedopalků nebo rýže, jednoznačně nejznámější jsou jeho obrazy zaplněné brouky. Malíř není žádný entomolog, přestože je důkladně obeznámen s tvary, barvou a způsobem života brouků. Tito živočichové jsou jen prostředkem ke ztvárňování reality. Franta z brouků dokáže vytvořit prakticky cokoliv. Nepochybně mezi nejznámější díla patří portréty dvou Václavů – bývalého prezidenta Václava Havla a toho současného, Václava Klause. Oba pozoruhodné portréty mohou na vlastní oči vidět i návštěvníci galerie.


Ve Frantových obrazech je také místo pro analogii a vtip. Ilustračním příkladem je obraz, na němž jsou ztvárněny členové skupiny Beatles, tedy brouků, společně s legendárním autemVolkswagen, tedy brouka. „Nemám mezi brouky žádného konkrétního oblíbence, ale měl by být hezky zabarvený. Poučil jsem se v odborné literatuře a v přírodě jsem pozoroval tvary a barvy hmyzích těl. Můj brouk je ale stylizovaný,“ řekl v jednom z rozhovorů malíř Roman Franta. Jeho fascinace brouky je však, i když tvrdí, že mu o ně jde až ve druhé řadě, zřejmá.


V jeho ateliéru je totiž lze najít i na vypínači. Sám je však nesbírá. Tělíčka těchto živočichů, která srovnává do linií a různých útvarů, je pro něj optimálním výtvarným prostředkem a smysl existence tohoto hmyzu je především ten, že existuje v autorově malbě. Franta v obrazech, které jsou k vidění v Galerii U Mistra s palmou, uplatňuje svůj vytříbený smysl pro detail, linii a barvu. Broučí jedinci, jimiž se jeho obrazy jen hemží, nejsou v souvislosti s dnešním globalizačním třeštěním příliš odlišní od jedinců lidských. Právě lidské hemžení a nadbytek zboží Frantu přitahuje.


„Fascinuje mě zejména to, když je všeho moc. Fascinuje mě množství,“ uvádí malíř, Roman Franta, který na svých četných obrazech mimo jiné také kupí množství rozmanitého zboží včetně například televizorů.