Vystoupili zde Felix Slováček ml., Bohuš Matuš, Nelly Řehořová a Anna Julie Slováčková. Výtěžek putuje opět do Domova odpočinku ve stáří Justynka v Hronově. Vloni peníze pomohly k zakoupení nádobí, letos je v plánu polohovací lůžko.