Vystoupení zahájil student Pražské konzervatoře Martina Matouška (na snímku Jiřího Macha) a Komorní orchestr ZUŠ Hronov houslovým koncertem Zima od Antonia Vivaldiho z cyklu Čtvero ročních období.

Děti z Pěveckého sboru ZUŠ Hronov zazpívaly Barokní koledy v úpravě Adolfa Cmírala. Vyvrcholením programu byla Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby v podání smíšeného pěveckého sboru Dalibor, Pěveckého sboru ZUŠ Hronov a pěveckého sboru Camerata Praha.

Všichni, kteří zaplnili prostor svatostánku a přišli se odreagovat od předvánočního shonu krásnou hudbou nelitovali a vytleskali si ještě malý přídavek Vánoční mše. (jim)