Jeho repertoár byl velmi bohatý, neboť zpíval v operách hudebních skladatelů Belliniho, Glücka, Mozarta, Beethovena, Rossiniho.


Hlavně je však jeho působení spjato s dílem Richarda Wagnera, dokonce je teplický rodák označován za propagátora jeho oper. Josef Tichatschek, který byl v té době již velmi populární, vystupoval v jeho operách a se svým mohutným tenorem sklízel obrovské úspěchy. Zemřel dne 18. 1. 1886 v Drážďanech, kde byl také pohřben.


Ještě v témže roce v den nedožitých umělcových narozenin 11. 7. 1886 se uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky spolu s plastikou ( na ní vyobrazena hlava umělce z profilu) na rodném domě Josefa Tichatscheka v Horních Teplicích. Slavnosti se podle dobového tisku zúčastnilo téměř 3000 lidí.
Rodný dům Josefa Tichatscheka přečkal první i druhou světovou válku, avšak v roce 1949 byl prý z komunikačních důvodů demolován a pamětní deska s plastikou zmizely. Po celá desetiletí byly nezvěstné, až v roce 1992 byla náhodně nalezena plastika v korytu řeky Metuje, několik kilometrů od místa, kde stával rodný dům. Poté se Městský úřad v Teplicích nad Metují rozhodl využít formu, z níž byl odlitek vytvarován, k vyhotovení bronzové kopie a instalování pomníku opernímu pěvci. Slavnostní odhalení pomníku provedla v roce 1999 starostka města Věra Vítová při příležitosti oslav 400 let od postavení Horního zámku, nynějšího sídla Městského úřadu.

U příležitosti 200. výročí narození Josefa Tichatscheka proběhne zítra v 17 hodin u pomníku pěvce malý vzpomínkový akt. „Dopisem svoji účast potvrdil i Joachim Zimpel, potomek Josefa Tichatscheka, a ještě několik dalších příbuzných, kteří žijí v Německu a ve Francii,“ prozradila nám včera Miroslava Moravcová.