Stavba byla započata v roce 1926 položením základního kamene z Husova rodiště Husince a dokončena v roce 1929. Za hojné účasti věřících byl sbor 19. května 1929 slavnostně otevřen 2. patriarchou církve Gustavem Adolfem Procházkou. Náboženská obec Církve československé husitské připravila k jubileu svého duchovního stánku na zítřek sborový den s bohatým programem.

V neděli v 9 hodin sborový den zahájí slavnostní bohoslužba, kterou povede patriarcha církve ThDr. Tomáš Butta spolu s místním farářem Zdeňkem Kovalčíkem.

Sváteční atmosféru umocní zpěv duchovních skladeb v podání Moravského komorního sboru z Ostravy.

Součástí dne je i výstava fotografií Václava Kovalčíka - Náchodské parky.„Ve 14 hodin se uskuteční přátelské setkání v parku a sborový den vyvrcholí v 16.30 hodin koncertem nazvaným „Pocta Bohuslavu Martinů“, který připomene 50. výročí úmrtí světově proslulého skladatele. V podání Moravského komorního sboru a sólistů za řízení profesora Lubomíra Mátla zazní kantáty Otvírání studánek a Mikeš z hor, písňový cyklus Písně milostné v podání sólistky Markéty Mátlové,“ zve k hojné účasti na zítřejší vystoupení Zdeněk Kovalčík, a dodává, že vstupné na odpolední koncert je sto korun.