První disciplínou byl Tah klády. Na trati bylo připraveno 10 překážek, kterými musel kůň táhnout kládu o délce osmi metrů. V této soutěži zvítězil kočí Šupita s koněm Korádem (čas 5:05 min.), druhý skončil František Dostal s Rynem (5:09) a třetí Milan Míl s Ritou (5:51).

Utáhl přes jeden a půl tuny

Druhou soutěží byl Těžký tah. Na stanoveném obdélníku 20x5 m byly připraveny saně o počáteční váze 700 kg. Kočí s koněm musel přetáhnout saně od startu do cíle a po každém kole se přidávalo závaží. Nejvíce klidu a síly prokázal šestiletý kůň Šimon, kterého vedl kočí Ladislav Vydra. Utáhl 1550 kilogramů. Druhý Korádo o 50 kg méně a třetí Rita skončila na hodnotě 1250 kg.


Rozhodovalo couvání


Závěrečnou disciplínou byla Vozatajská soutěž. Tentokrát byl kůň zapřažen do vozíku a kočí měl za úkol projet překážkovou trať v co nejrychlejším čase. Nejzajímavější překážkou v této soutěži bylo couvání, kde rozhodovala souhra kočího s koněm.

Suverénní byli Milan Míl s Ritou, kteří dosáhli času 3:21 min. Druhý byl Jaroslav Shippel s Káčou (4:18) a třetí František Dostal s Galanem (4:33).
Soutěžící Markéta Dostalová s Rynem, trať sice zajela, ale pro neprojetí překážky couvání byla ze soutěže vyloučena. Mimo soutěž byl do vozu zapřažen pár koní Ryn a Galan a vozatajskou jízdu si vyzkoušeli František Dostal s časem 3:24 a poté syn Tomáš Dostal tuto dráhu zajel v čase 3:59.
Na dodržování pravidel po celý den dohlíželi rozhodčí Radko Novotný a Zbyněk Černík. Po vyhodnocení soutěží následovalo dekorování a převzetí cen.