„Toto ocenění uděluje od roku 2002 každoročně Královéhradecký kraj lidem, kteří se na jeho území zasloužili o udržování a rozvoj tradičních lidových řemesel,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík. S touto cenou je spojený věcný dar v hodnotě pět tisíc korun. Podle krajského radního Zdeňka Krause, který je zodpovědný za kulturu, památkovou péči a školství, vloni získali tyto ceny tvůrce výrobků z proutí a výrobce soustružených pomůcek pro krajkářství, síťování či spřádání vlny.


Šestapadesátiletá Anna Tůmová Zlatý kolovrat obdrží za ruční zpracování vlny. O rok starší Marcela Hovadová získá cenu za výsledky v oboru paličkování krajek.