Právě návrat do mnohdy již téměř zapomenutých řemesel nabízí lidový jarmark zvaný Kramaření, který bude zahájen v sobotu 12. července dopoledne v ulici Boženy Němcové. Již od devíti hodin sem budou proudit davy návštěvníků, aby obdivovali zručnost řemeslníků či si nakoupili rozmanité výrobky v řadách stánků lemujících ulici i nádvoří Barunčiny školy.


Své umění zde budou předvádět řezbáři, hrnčíři, skláři, výrobci šprků, textilií, hraček a dalších výrobků. Až do 16 hodin bude Kramaření provoněné medovinou a různými pochoutkami.


Součástí tohoto podniku bude také bohatý kulturní program. Posluchačům bude hrát jarmareční hudební těleso Nešlapeto. Pohádkami hlavně děti potěší loutkové divadlo Poli. Hudbu gotiky a renesance lze slyšet v podání souborů Musica per Gaudium a Contro de Soli. Návštěvníci mohou také s přáteli posedět v hospůdce, čajovně či kafeterii.