Tento křest se odehrál v rámci tradičního literárně – hudebního večera, který uspořádala Lydia Baštecká, ředitelka Okresního archivu.
Mazalova knížka popisuje jednodenní cestu dnešním Náchodem, kterou autor podnikl se svými kamarády po náhodném objevu původního strojopisu slavného románu Zbabělci náchodského rodáka Josefa Škvoreckého.


„Velkým překvapením byl také protektorátní plán Náchoda s vyznačenými místy nejdůležitějších dějů a setkání,“ řekla nám Baštecká. Slavnostního večera se zúčastnila také Marie Štichová, která strojopis uchovávala. Pozvání na literárně – hudební večer přijali rovněž všichni dosud žijící protagonisté, kteří slavnému spisovateli Josefu Škvoreckému žijícímu v Torontu posloužili jako předobraz románových hrdinů.