Zároveň ji pozvou na česko-francouzskou odbornou konferenci věnovanou tomuto nejslavnějšímu východočeskému rodákovi, kterou kraj spolu s Univerzitou Hradec Králové připravuje na říjen roku 2008 .

„Paní Meda Mládková je obdivuhodná žena. Jen díky její houževnatosti, vytrvalosti i věrnosti velkému malíři se Česká republika může pyšnit jednou z nejucelenějších kolekcí děl tohoto průkopníka abstraktního umění,“ řekl v této souvislosti hejtman Králohradeckého kraje Pavel Bradík.
Paní Medu Mládkovou pozdraví rovněž Barbora Jaklová z Hradce Králové, aby ji informovala o unikátním nálezu zapomenuté urny s ostatky Františka Kupky na slavném pařížském hřbitově Pére Lachaise.

Studentka brněnské Masarykovy univerzity iniciovala během letošních letních prázdnin v Paříži při studiu bakalářské práce o Františku Kupkovi dobrodružné pátrání a ve spolupráci s místostarostkou Puteaux Nadine Jeane byla nakonec úspěšná.

Schránka s popelem označená nápisem František Kupka - Rytíř čestné legie byla objevena v dosud neznámé části kolumbária.
V polovině listopadu hodlají místo malířova posledního odpočinku na slavném pařížském hřbitově uctít zástupci Královéhradeckého kraje a Kupkova rodného města Opočna.

Součástí letošních pietních oslav padesátého výročí úmrtí Františka Kupky pořádaných Královéhradeckým krajem, městem Opočno a občanským sdružením Abakus je rovněž beseda s autorkou první skutečně vědecké monografie o Františku Kupkovi (vyšla v nakladatelství Odeon v roce 1968). Historička umění Ludmila Vachtová, žijící ve Švýcarsku, bude diskutovat s veřejností Kupkova rodného města o odkazu tohoto slavného malíře a průkopníka abstraktního umění, jehož díla se dnes prodávají na aukcích za rekordní částky, dnes o půl osmé večer v Kodymově národním domě v Opočně.