K tanci a poslechu vám zahraje hudební skupina Medium Band.