V 18 hodin zde začne varhanní koncert Petra Čecha a Lindy Sítkové. Program koncertu představí místní varhany v barokních a klasicistních skladbách v neobvyklé interpretaci dvou střídajících se varhaníků.

Petr Čech je absolventem pražské Konzervatoře v oborech klavír a varhany, Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze a Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu v oboru varhany u vynikajícího norského varhaníka prof. Jona Laukvika. Je nositelem cen mnoha mezinárodních soutěží, např. Pražského jara. Úspěšně vystupuje na prestižních hudebních festivalech a koncertech u nás i v zahraničí. Do objevné dramaturgie svých koncertů zařazuje velmi často soudobá díla našich i světových autorů. Pedagogicky působí na konzervatoři v Praze, Ostravě a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Linda Sítková absolvovala Gymnázium a Konzervatoř v Praze ve varhanní třídě Prof. J. Hory. Od roku 2003 je jeho posluchačkou na AMU v Praze, od roku 2005 působila na Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu u vynikajícího norského varhaníka a pedagoga Prof. Jona Laukvika. Je vítězkou mnoha mezinárodních i národních varhanních soutěží; jednou z nich je například Pražské jaro. (řez)