Za vznikem knihy je autorská trojice Světlana Vránová, Vladimír Lemberk a Radek Hampl, která dopodrobna zpracovala problematiku výskytu ptáků na území města. Do čtyřletého mapování ptáků v Pardubicích se vedle autorů publikace zapojilo dalších patnáct amatérských spolupracovníků.

Publikace čítá 304 stran. „Je zpestřena více než čtyřmi stovkami barevných fotografií předních českých fotografů ptáků a také originálními kresbami a mapkami výskytu jednotlivých druhů,“ říká jeden z autorů Vladimír Lemberk, podle něhož je kniha určena i široké veřejnosti. „Nechybí samozřejmě srovnání současného stavu s minulostí, kapitoly o historii ornitologických výzkumů, o ochraně ptáků, o kvantitě a dlouhodobém početním vývoji jednotlivých druhů a také kapitola výstižně nazvaná „Kam v Pardubicích na ptáky?“.“