Návštěvníci se nejvíce zajímali o možnosti ubytování, přírodní zajímavosti a válečnou historii z roku 1866.

Největší pozornost a zájem si získaly Adršpašské skály. Ve společné expozici České republiky vystavovalo pět krajů, město Jablonec nad Nisou a čtyři soukromé subjekty. Kladské pomezí se prezentovalo společně s turistickým regionem Krkonoše a Královéhradeckým krajem. Obecně prospěšná společnost Branka byla vybrána jako koordinátor projektu „Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje“ pro oblast Kladského pomezí. V letošním roce se ještě účastní veletrhů v Mnichově a Budapešti. Součástí dvouletého projektu je kromě účasti na zahraničních veletrzích cestovního ruchu také vydání šesti tematických brožur, inzerce, propagace v krajských městech formou infovláčku, pořádání poznávacích cest pro novináře či zástupce cestovních kanceláří a jiné akce k propagaci cestovního ruchu,“ uvedla Markéta Venclová ze Svazu cestovního ruchu Branka.