Od pátku až do včerejška sem proudily davy místních i přespolních obyvatel a při Vavřinecké pouti se oddávaly radovánkám na rozmanitých atrakcích a obléhaly stánky s rozličnými dobrotami.

V neděli 10. srpna dopoledne vyrazil přes ulici Kamenice průvod Náchoďanů, v jehož čele šla Dechová hudba ZUŠ Hronov a mažoretky. Celou cestu byly obyvatelům nabízeny znamenité koláče. Z pódia u radnice představila návštěvníkům pouti posvěcený voňavý vavřinecký chleba organizátorka akce Ludmila Pohanková.

Potom už byl chléb nabízen všem, kdo na pouť dorazili.