Soutěž probíhá ve třech kategoriích: děti do 9 let, děti od 10 do 18 let a třetí kategorie dospělí. Vyvrcholení akce proběhne 9. října 2009 – v předvečer Světového dne hospicové a paliativní péče – v Červeném Kostelci slavnostní vernisáží této prodejní výstavy, kde zároveň proběhne i vyhlášení vítězů. Výtěžek z prodeje výrobků bude věnován na rozvoj domácí hospicové péče.

To byla po roce opět výzva pro ZŠ Velké Poříčí, která se těchto dobročinných akcí pravidelně účastní. Na výzvu iniciátorky učitelky Jaroslavy Tempírové a za podpory učitelek Ivety Borsové a Veroniky Šancové byla vyhlášena akce pod názvem „Odpoledne šikovných rukou pro hospic“, které se zúčastnili dobrovolníci z šesté, sedmé a deváté třídy. Po celé odpoledne se každý snažil podle svých schopností vyrobit co nejlepší dárek, kde nestačili vlastní síly, tak ochotně pomohli kamarádi. Potřebný materiál použitý na výrobky financovala Unie rodičů při ZŠ Velké Poříčí. Všichni, kteří se pracovního odpoledne zúčastnili věří, že se jim podaří získat ocenění za nejoriginálnější vlastnoručně vyrobené dárky a tomu je zároveň hřeje pocit, že přispějí na dobrou věc a tím pomohou potřebným.

(Jiří Mach)