Na hronovských jevištích budou k vidění inscenace činoherního, experimentujícího, studentského, pohybového a loutkového divadla, chybět nebudou ani divadlo poezie, divadlo venkovské či seniorské.

Hlavní program se skládá z nejúspěšnějších inscenací vzešlých z celostátních přehlídek, jimž většinou předcházely přehlídky krajské. Tuto část programu pak obohacuje tzv. doplňkový program, v rámci kterého budou diváci moci navštívit dalších patnáct inscenací, koncerty a výstavy.

Jiráskův Hronov je nejstarší divadelní přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. Byl založen roku 1931 v rodišti spisovatele Aloise Jiráska, a do roku 1951 se na festivalu vždy uváděla alespoň jedna jeho hra. Zajímavé je, že se festivaly konaly i za 2. světové války, přestože nebyly německými okupačními úřady povoleny. Od roku 1991 program Jiráskova Hronova pravidelně obohacují špičková zahraniční neprofesionální divadla.

Kromě tuzemských souborů se na Jiráskově Hronově představí i dva zahraniční. Z Litvy přijede divadelní soubor Arlekin Vilnius s inscenací Why is love? Ze Slovenska pak sem zavítá Divadlo Hladanie Tlmače s inscenací Chvála bláznovstva aneb Elling a Kjell Bjarne.

Jiráskův Hronov není pouze vrcholovou přehlídkou toho nejkvalitnějšího a nejinspirativnějšího co se v amatérském divadle za uplynulou sezónu urodilo, ale je také největší vzdělávací institucí svého druhu.

„Letos se tu uskuteční třináct tématických seminářů a dílen, do kterých se přihlásilo přes 280 seminaristů,“ říká programová ředitelka festivalu Simona Bezoušková.

Denně se bude konat tzv. Problémový club – veřejné diskusní fórum, jenž reflektuje hronovské inscenace a zaobírá se různými aspekty současné tvorby. V Problémovém clubu se představí Alena Zemančíková, Martina Schlegelová, Aleš Bergman, Vladimír Fekar a Vladimír Mikulka.
Další příležitostí k debatě o inscenacích bude večerní Diskusní klub s atraktivními hosty.
„Stejně jako v minulých letech očekáváme příjezd tisícovky účastníků včetně seminaristů a dalších zhruba 900 návštěvníků,“ odhaduje Simona Bezoušková.

Lektory vzdělávací části budou přední divadelní odborníci, praktici i teoretici. Seminář zaměřený na nonverbální komunikaci povede dramatička Daniela Fischerová, seminář režie Milan Schejbal, dramaturgie Radvan Pácl, herectví Hana Franková-Hniličková, loutkový seminář Marek Bečka. „Nejrychleji zaplněnou byla dílna zaměřená na jevištní řeč Evy Spoustové-Málkové,“ prozradila Náchodskému deníku programová ředitelka Simona Bezoušková.