Více než čtyři stovky posluchačů, kteří beznadějně zaplnily kostel sv. Markéty, poslouchaly zřejmě definitivně poslední provedení Pašijových her v podání
kapely Plastic People of the Universe společně s Agon Orechestra. Vystoupení, v jehož závěru si publikum potleskem „vynutilo“ pár přídavků, se stejně jako jiné další letošní koncerty konalo v rámci připomínky 30. výročí vzniku Charty 77.


Výnos ze vstupného bude věnován na opravu kostela. Předkrmem večerního koncertu byla odpolední vernisáž v sále kulturního domu, kde si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu „Zmizelé Sudety“ mapující minulost a současnost po válce vysídlených sudetských území.