Výstava fotografa, jehož život i dílo je neodmyslitelně spjato s krajinou Broumovského výběžku, byla zahájena první záříjové odpoledne vernisáží, na níž všechny přítomné z pořádající Agenturu pro rozvoj Broumovska (APRB) přivítal Jan Školník. Ten později vyhlásil vítěze soutěže „O největšího patriota“. O Horstu Bauerovi, jeho vztahu k Broumovsku a jeho díle hovořil Otakar Prikner. Mezi účastníky vernisáže nechyběly ani žena a dcera fotografa, jenž ve svých snímcích zvěčňoval jednotlivé kamínky mozaiky, které naskládané vedle sebe utváří krásu Broumovské kotliny.


Součásti vernisáže bylo i slavnostní vyhlášení soutěže „O největšího patriota“. Tím se stal dlouholetý pracovník CHKO Broumovsko Jiří Kopecký. „Autor řady odborných statí z oblasti speleologie a pseudokrasového fenoménu na Broumovsku Jiří Kopecký byl a je velkým patriotem nejen města Broumova, kde žije, ale i celého regionu,“ zdůvodnili vyhlašovatelé této ceny, proč padla volba právě na Jiřího Kopeckého, mimo jiné propagátora a organizátora místní turistiky.


„Soutěž byla vyhlášena v rámci 1. ročníku programu Máme rádi Broumovsko, kde nominace podávali jednotliví účastníci programu. Jiří Kopecký získal dvě z celkových čtyř nominací,“ dodal pro upřesnění Jaroslav Betáš za Agenturu pro rozvoj Broumovska, a doplnil, že v současné době je již vyhlášen II. ročník programu „Máme rádi Broumovsko“.