Posluchačům navodily správnou jarní atmosféru řadou známých klasických i moderních melodií. Koncert zahájili ti nejmenší Brumbambulínci, vystřídala je starší Brumbambulata a téměř dospělé Brumbambule ze ZUŠ Hronov. K dětským souborům se přidal i pěvecký sbor Dalibor, který působí v Hronově už přes sto let. Sbormistrem pěveckých sborů byla Zuzana Meierová.

Hostem hudebního večera byl pěvecký sbor Jiráskova gymnázia Náchod pod vedením Vlastimila Čejpa.

Na koncertu se představila také řada sólistů a žesťová harmonie ze ZUŠ Hronov, kterou řídil Miloš Meier.

Koncert navodil návštěvníkům příjemnou jarní atmosféru a nabídl jim také hodnotný hudební zážitek.