Vystoupení žáků základní umělecké školy odstartovalo Noc kostelů v Husově sboru. Trio Braunensis vystoupilo v kostele sv. Ducha ve složení Michaela Jeklová (soprán), Štěpán Přibyl (trubka) a Ladislav Šikut (varhany). Mají ve svém repertoáru převážně hudbu barokní, klasickou a romantickou.

Kostelem sv. Václava se linuly smyčcové sonáty barokních autorů v podání souboru Archi Caelesti a jejich hosta. Soubor tvoří členka orchestru Národního divadla Marie Mátlová, která se narodila do hudební rodiny jako šestá a nejmladší dcera dirigenta a sbormistra Lubomíra Mátla. Další členkou Národního divadla, která se představila ve hře na violu, byla Kamila Puteany. Ženské uskupení doplňoval hrou na cembalo Zdeněk Klauda.

Srdcem farnosti je kostel sv. Petra a Pavla, který se stal poslední zastávkou při letošním putování Noci kostelů. Recitál smíšeného pěveckého sboru Stěnavan byl věnován k výročí P. Sigismunda Boušky. Součástí koncertu bylo i absolventské vystoupení Jana Vodochodského.

Průvodcem večera byl farář Martin Lanži, který posluchačům poděkoval za přízeň při letošním ročníku této celorepublikové akce i za finanční příspěvky na broumovské barokní skvosty.

Jitka Exnerová