Od čtvrtka do neděle zde byly k vidění autorské práce – krajky a květiny, mnohé dekorace, vitráže a v neposlední řadě také originální vánoční dárky.
Přední česká krajkářka Marcela Hovadová z Červeného Kostelce, oceněná v roce 2007 Zlatým kolovratem za lidovou tvorbu (toto ocenění uděluje od roku 2002 každoročně Královéhradecký kraj lidem, kteří se na jeho území zasloužili o udržování a rozvoj tradičních lidových řemesel), představila své tradiční práce - kombinace krajky s kovem, se dřevem a sklem, vitráže, keramiku se sklem i krajku z měděného drátu.

Marcela Hovadová si sama krajky navrhuje a následně také realizuje. Její návrhy se často inspirují v přírodě nebo v pohádkách. Používá i kombinace různých textilních technik a dalších materiálů. Věnuje se také dalším oborům lidové tvorby, a to nejen textilním. Například vyrábí vitráže – často právě kombinované s krajkou.

Všechny pozoruhodné práce Marcely Hovadové, jedné z předních evropských krajkářek, jsou autorské, přičemž každé dílo je skutečným originálem. Své výtvory vystavuje již téměř tři desítky let po celé Evropě i v Americe. Své zkušenosti s výrobou krajky starou textilní technikou v moderním pojetí předává zájemcům z Čech i ze zahraničí.