Projektu se v letošním roce opět účastní školy v Náchodě a okolí. Včera odpoledne besedovali s historičkou Miroslavou Moravcovou studenti SOU společného stravování v Teplicích nad Metují a dnes od osmi hodin na Jiráskově Gymnáziu v Náchodě si studenti shlédnou trezorové filmy (Deset bodů, Ticho), a hostem zde bude bývalý pedagog školy vyhozený ze školství po Pražském jaru Aleš Fetters.

Vzhledem k tomu, že téma československé totalitní minulosti je ve výuce stále velmi často opomíjeno, je projekt jednou z mála možností, jak se mohou mladí lidé o této době dozvědět více.

„Poměrně často zaznívá, že mladé lidi období komunistického Československa nezajímá. Naše dosavadní zkušenosti přitom jednoznačně potvrzují pravý opak. To, že se ve škole často nedozvědí téměř nic o komunistické ideologii ani o zločinech její nositelky, strany, která má své zástupce v současném českém parlamentu, není jejich chyba. Je to chyba vzdělávacího systému,“ říká ředitel projektu Příběhy bezpráví Karel Strachota.

Předcházející ročníky potvrdily značný zájem škol o filmy přibližující moderní historii. Projekt získal také velký ohlas laické a odborné veřejnosti i médií.

Čtvrtý ročník probíhá podle osvědčeného scénáře z předcházejících ročníků a přináší navíc i několik novinek. Stejně jako v minulých dvou letech získává každá škola, která se do projektu přihlásí a během listopadu uspořádá projekci filmu a následnou debatu s hostem, jeden film dle vlastního výběru zdarma pro trvalé užívání. Po filmové projekci bude na každé zapojené škole probíhat debata s hosty, kterými mohou být pamětníci, historikové či filmaři.

Všechny zapojené školy navíc dostávají dva dokumentární filmy přibližující nedemokratické režimy současné Severní Koreji a Barmy. Projekce těchto filmů, kterými mohou pedagogové na projekt navázat, by měly vést ke zvýšení zájmu o aktuální otázky a výzvy současného světa a k diskuzi o naší odpovědnosti vůči občanům nedemokratických zemí.