Pod názvem Dětská Prima sezóna se tak uskuteční nesoutěžní přehlídka divadelních kroužků, skupin, školních i školkových tříd. Dětské soubory dostanou možnost předvést své umění pod širým nebem na náchodském Karlově náměstí. V případě nepříznivého počasí je najdete v prostorách kina Vesmír.

Příjemným překvapením letošního ročníku této části festivalu zajisté bude i vystoupení žáků z mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené. Ti sem dorazí s představením Divadlo beze slov.

Výtvarná část Dětské Prima sezóny je na rozdíl od té divadelní již soutěžní. Letos probíhá s mottem Inspirace knihou. Vzhledem k tomu, že zakladatelskou myšlenkou celého festivalu byla pocta náchodskému rodákovi, spisovateli Josefu Škvoreckému, zdálo se letošní téma organizátorům příhodné.

Děti pracovaly na vytváření svých výtvarných děl jako jednotlivci, dvojice či celé skupiny. Vytvořily i práce různých formátů a technik.

Výsledky výtvarné sekce Dětské Prima sezóny jsou již známy.

„Vítězné práce si mohou zájemci prohlédnout v kavárně Prima sezóna, která se nachází hned vedle městské knihovny," informuje Sabina Matoulková, koordinátorka této části festivalu Náchodská Prima sezóna.