Akademický sochař Petr Novák daruje rodné Jaroměři svá díla, která jsou umístěna v nově otevřené galerii v Bastionu IV v Okružní ulici čp. 242 v Josefově

Mezi přítomnými byli zástupci města v čele se starostou Jiřím Klepsou, výtvarníci Jiří a Markéta Škopkovi a mnoho dalších hostů.

Slavnost uvedly tři výstřely z děla Klubu vojenské historie Josefov. Poté umělec Petr Novák zavedl přítomné do prostor galerie s 28 umělecky nasvícenými návrhy sádrových a bronzových plastik soch, bust a hlavně koní, kteří jsou Novákovou velkou láskou.

Sálu dominuje návrh nadživotního sousoší Jana Černčického z Kácova pro Nové Město nad Metují. Zaujmou také návrhy sv. Zdislavy pro fontánu v Černožicích, sádrová poprsí papežů Pia X. a Jana Pavla II., socha prezidenta T.G. Masaryka pro Jaroměř, ale hlavně krásné studie koní.

Vernisáž ozdobil zpěv desetičlenného pěveckého souboru Cantus Jaroměř za řízení sbormistra Pavla Smékala. Sklenutá pevnostní chodba má dobrou akustiku, což umocnilo umělecký zážitek posluchačů.

Miroslav Vašata, předseda občanského sdružení Společnosti Retranchement No. XVIIIR, jež se zasloužila o úpravu a zprovoznění galerie, přednesl krátký uvítací projev. Připomněl, že od nynějška tyto prostory budou sloužit sochařské múze, která nahradí řinčení zbraní.

Starosta města vyjádřil radost a hrdost nad tím, že město Jaroměř má ve svém středu tak talentovaného a úspěšného sochaře, jehož řada děl nalezla uplatnění u nás i v zahraničí.

Sám Petr Novák poděkoval přítomným za hojnou účast na vernisáži , za morální i finanční podporu, které se mu dostává od řady uměnímilovných občanů.

Slavnost uzavřel starosta města oznámením, že sochař Petr Novák se rozhodl darovat svá díla instalovaná v galerii rodnému městu Jaroměři. Jiří Klepsa přislíbil, že uzavřou smlouvu, aby žádné Novákovo dílo z této galerie v budoucnu nebylo prodáno ani pronajato.

Na závěr se někteří účastníci vernisáže sešli k besedě s umělcem v jeho blízkém ateliéru, kde bylo připraveno i pohoštění. Galerie je přístupná po domluvě, kterou si zájemci mohou zajistit na emailové adrese: skulptor@seznam.cz.

Poděkování zasluhují všichni ti, kdo se podíleli na přípravě a průběhu malé slavnosti v bývalé pevnosti Josefov, jež získala další kulturní stánek.

Jiří a Zdena Uhlířovi