Pochlubit se jimi může pan Karel Kašpárek, nejstarší člen Sboru dobrovolných hasičů Běloves, který již 11 let bydlí v náchodském domově seniorů. „Jsem zde velmi spokojen a neměnil bych. Nikdy jsem se v životě neměl tak dobře jako teď,“ stručně hodnotí svůj pobyt v domově Karel Kašpárek, bývalý běloveský truhlář, který včera 21. prosince oslavil své, pro nás ostatní neuvěřitelné, 105. narozeniny.

Když řekne, že se něco v jeho životě stalo po válce, ptáme se po které a smějeme se. Vždyť on si dobře pamatuje ještě období Rakouska – Uherska.
Tatínek mu zemřel v první světové válce, musel se hodně snažit, aby si vytvořil svou vlastní živnost. Se svou statnou vyšší postavou byl nepřehlédnutelný, ale lidé si na něm nejvíce cenili jeho pracovitosti, důkladnosti a upřímnosti.

Nemoc či zdravotní komplikace dokáží v mnoha případech změnit názor na svět a přístup k ostatním lidem. Ale pan Kašpárek se tomuto již téměř tradičnímu schématu vymyká. I když jeho chůze není zcela ukázková, méně slyší a občas mu vypadne i nějaké to jméno, velmi dobře spí, cítí se zdráv, dbá o svůj zevnějšek a ve svých 105 letech se chová velmi společensky.

„Jakmile naše hasičská delegace dorazila do pokoje, oslavenec nás přivítal a hned se ujal role hostitele, což jsme sice ocenili, ale vzápětí odmítli. Přes mírné rozpaky, že nás nemůže pohostit, se jubilantovi naše společnost nakonec líbila,“ říká Jiří Polák, jednatel a kronikář SDH Běloves, který společně s dalšími jubilanta navštívila s přáním k narozeninám.

„Krátké zavzpomínání na některé historické události v Bělovsi pan Kašpárek totiž ocenil, stejně tak jako květinu a dárkový balíček, který jsme mu k jeho významnému životnímu jubileu přinesli,“ prozradil Deníku Jiří Polák.

„Přál bych si, abych byl alespoň o padesát let mladší,“ svěřil se oslavenec, jemuž by jeho pestrý a dlouhý život mohl leckdo závidět.

Nabyti energií smekáme před panem Kašpárkem pomyslný klobouk, loučíme se s ním a odcházíme. S pomocí chodítka jubilant gratulanty ještě doprovází ke schodišti a jeho další kroky již směřují do přilehlé jídelny, kde se podává chutná večeře. Ještě jednou všichni gratulujeme a přejeme stálé zdraví ! (ačt)