Vedle Oliny, Oly či Olinky mezi ně patří i Helga. Základem tohoto původně severského jména je slovo heilig čili „svatý“ a jméno se většinou vysvětluje jako „přinášející spásu“.

V církevním kalendáři si dnes připomínáme Benedikta. Základem jména je latinské slovo benedictus, což znamená „požehnaný“.Ve světovém cír〜kevním kalendáři slaví svátek také Pius. Toto „papežské“ jméno je odvozeno od latinského slova a překládá se jako „zbožný“. První nositel jména byl desátým papežem. O jeho životě toho víme pramálo: tradice uvádí, že byl papežem v letech 140-55. Víme alespoň, jak vypadal ve fantazii velkého umělce - jeho mramorovou sochu vytvořil Michelangelo a nachází se v dómě v Sieně.