V našem občanském kalendáři 9. říjína nacházíme Štefana, což je obdoba jména Štěpán, který má ovšem svátek až 26. prosince. Základem obou jmen je řecké Stephanos, „věnec“; přeneseně bychom tedy mohli říci, že Štěpán je „vítěz“ nebo „věncem ověnčený či korunovaný“. Toto jméno je celosvětově velice oblíbeno a také u nás jsou obě podoby často používány. Dosvědčuje to i množství patronů, kteří se v kalendářích objevují.

Na prvním místě stojí prvomučedník sv. Štěpán, který má svátek 26. prosince. Další s přívlastkem Harding žil ve 12. století a je považován za jednoho ze tří zakladatelů řádu cisterciáků. Usadil se v Citeaux a z původní chatrče v divočině vybudoval hlavní sídlo velkého řeholního řádu. Více jsme si o něm řekli 16. srpna. V občanském kalendáři má dnes svátek také Sára, kterou bychom nalezli i pod datem 19. ledna.